UVC Бактерицидна Антивирусна Лампа с Озон за помещения до 60 кв.м. от водещия световен производител V-Tac. Най-доброто решение за дезинфекция и борба с вируси и бактерии в помещения. Сертифицирана. 24м. Гаранция. Инструкции на български! Отстъпка за поръчки на едро! Сензор за движение!

Предимства на продукта

 • Ултравиолетовата светлина на късата вълна нарушава сдвояването на базата на ДНК, причинявайки образуване на пиримидинови димери и води до инактивиране на бактерии, вируси и протозои.
 • Сензор за ДВИЖЕНИЕ на хора и животни (при влизане на човек в помещението или минаване около лампата, тя се гаси автоматично)
 • 3 режима на работа - 15, 30 и 60 минути.
 • Двойна защита - UV и Озон
 • Една лампа покрива до 60м2, 360 градуса
 • Убива бактерии, акари и вируси
 • Закъснение с 10 секунди(отложен старт)
 • Контрол с докосване
 • След стерилизация, проветрете за 20-30 минути

Приложение

 • Дом, Ресторанти, болници, училища, офиси, хотели и други.
Спецификации:
 
 • Основна информация
 • Експлоатационен срок 6000 ч.
 • Електрически данни
 • Мощност 38W
 • Входящо напрежение AC:220-240V
 • Честота 50/60Hz
 • Характеристики на тялото
 • Вид UVC Пури 36W, сменяеми
 • Цвят Черно
 • Материал Пластмаса
Възможности:
 • Обхват До 60 кв.м.
 • Закъснение 30 сек.
Размери 14 x 15 x 43.7 см
Марка V-TAC
Гаранция 2 год.
 

Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Бактерицидната лампа е специален вид лампа, която генерира ултравиолетова С (UVC) светлина. Тази късовълнова ултравиолетова светлина нарушава сдвояването на ДНК базите, водещо до образуването на пиримидинови димери и води до инактивиране на бактериите, вирусите и протозоите. UVC лампата е в изпълнение с озон, който е нестабилен токсичен газ с остър мирис и мощни оксидативни свойства и който може да обезмириси и хигиенизира труднодостъпните места на Вашето оборудване, за да гарантира процент на унищожаване на бактериите, вирусите и плесените, надвишаващ 99.9%. Благодарение на мощната 36 W UVC кварцова лампа, ефективно се покриват до 60 квадратни метра. Може да се постигне 360° стерилизация. Идеална е за употреба на закрито, например в домове, фабрики, ресторанти, болници, училища и т.н.

ВНИМАНИЕ ДЕЗИНФЕКТИРАЩАТА ЛАМПА ИЗЛЪЧВА UVC И ОЗОН. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ЛАМПАТА, В ПОМЕЩЕНИЕТО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ХОРА И ЖИВОТНИ. НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО В ЛАМПАТА. СЛЕД СТЕРИЛИЗАЦИЯ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОМЕЩЕНИЕТО ДА СЕ ПРОВЕТРИ ЗА 20-30 МИНУТИ. ЛАМПАТА ИЗПУСКА ОЗОН, ЧИЕТО ИНТЕНЗИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е ВРЕДНО.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ:

1. Преди да започнете да използвате лампата, прочетете внимателно инструкциите.

2. Преди да започнете да използвате продукта, проверете локалното напрежение. Включете уреда към нормално входно напрежение (преди да включите уреда, се уверете, че захранването е изключено). За да включите лампата, натиснете сензорния превключвател и изчакайте 10 секунди, докато лампата се включи (преди да се задейства, уредът подава звукови сигнали). Благодарение на вградената функция „30-минутен таймер“, когато лампата е включена в захранващ източник, тя работи само 30 минути, след което се изключва автоматично от таймера. Уредът може да бъде изключен и преди изтичане на зададеното време на таймера от 30 минути чрез натискане на сензорния превключвател или чрез изваждане на щепсела за прекъсване на електрозахранването.

3. След като лампата бъде включена, близо до нея не трябва да има хора и животни.

4. Не гледайте директно в лампата. Избягвайте въздействието върху очите и кожата, когато продуктът не е защитен. Използвайте го само в затворена среда, която предпазва потребителите от лъчението. По време на стерилизация, хората и животните трябва да напуснат помещението. Поглъщането на прекалено голямо количество ултравиолетова светлина може да причини дразнене на кожата и увреждане на конюнктивата.

5. Лампата утделя озон, който е нестабилен токсичен газ с остър мирис и мощни оксидативни свойства. Въздействието на озона във високи нива може да причини увреждания на хората.

6. След стерилизация се препоръчва помещението да се проветри за 20-30 минути. Лампата изпуска озон, чието интензивно въздействие е вредно.

7. Ремонтите трябва да се извършват само от производителя или квалифицирани електротехници. Никога не сваляйте фиксирани части на уреда, за да правите вътрешни регулировки. Ако захранващият кабел на лампата или друга част на уреда се повреди, производителят или негов сервизен представител или лице с подобна квалификация трябва да ги сменят, за да се избегнат опасностите.

8. Преди почистване, изключете лампата от щепсела. Почистете лампата (тръбата). Прахът или петната по стъклото могат да повлияят върху ефективността на стерилизацията. Не използвайте спирт, бензин или химикали за почистване на уреда. Преди почистване и ремонт на уреда, прекъсвайте електрозахранването.

9. Уверете се, че локалното напрежение и честота са подходящи за лампата.

10. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с нарушени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са под надзора или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

11.Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че те не играят с уреда.

12.Уредът е само за употреба на закрито. Уредът не трябва да се използва на места, където е възможно да има запалими пари или експлозивен прах. Окачете или монтирайте уреда на място, недостъпно за деца.

13.Светлината, излъчвана от UVC лампата, може да причини ефект на стареене. След като я включите, дръжте ценните вещи и предметите в тъмен цвят далеч от лампата. Продължителното въздействие на светлината върху ценните вещи и предметите в тъмен цвят води до избледняване на цвета.

14.НЕ Е ВОДОУСТОЙЧИВА. Не я мийте с вода. Не оставяйте лампата под дъжда.

15. По време на стерилизация изведете хората и животните извън помещението.